O društvu

Društvo Slišim je prostovoljna, neprofitna organizacija, ki združuje uporabnike slušnih pripomočkov. Člani društva so tudi slišeči osebe, ki podpirajo cilje društva.

Ustanovljeno je bilo 27. Februar 2015

Namen in cilji društva:

  • predstavlja, varuje in uveljavlja  pravice in interese oseb z okvaro sluha
  • izvajanje delavnic za gluhe in za svoje člane,
  • informiranje in osveščanje tako članov kot širše javnosti,
  • izkorišča razpoložljive možnosti za premagovanje komunikacijskih ovir,
  • prizadevanje za boljše zaposlovanje invalidov sluha,
  • uresničevanju pravic opredeljenih v zakonih,
  • poučevanje uporabnikov polževih vsadkov in njihovih staršev,
  • prizadevanje za boljšo izobrazbo gluhih in naglušni,
  • prizadevanje za boljši ugled gluhih v javnosti,
  • prizadevanje za znižanje stroškov slušnih pripomočkov.

Polni naziv društva: Društvo uporabnikov slušnih pripomočkov Slišim
Naslov društva: Plečnikova ulica 2c, 3000 Celje, Slovenija
Kontaktna oseba: Melita Konte
Email: melita.konte@slisim.si
Tel.: 030 916 926