Postani član

Članstvo v društvu je prostovoljno. Željo po vključitvi v društvo izrazi bodoči član s pisno pristopno izjavo. Član društva je lahko vsak državljan Slovenije. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Član mora upoštevati predpise, ki jih sprejmeta upravni odbor in skupščina društva. Njihovo sodelovanje pri upravljanju društva zagotavljajo zakoniti zastopniki oz. skrbniki.

V društvo se včlanite z izpolnitvijo pristopne izjave.